Felelős műszaki vezetés villamos területen

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet 13-14§ meghatározza a felelős műszaki vezető alkalmazásának feltételeit és az általa elvégzendő feladatokat. A felelős műszaki vezető a kivitelező által felkért, megfelelő jogosultsággal rendelkező személy, aki nincs szerződéses jogviszonyban az építtetővel. Főszabály szerint minden építkezésen felelős műszaki vezetőnek is tevékenykednie kell, (Kivétel: Az építőipari kivitelezési munka jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet olyan – építési engedélyhez nem kötött építményt, építményrészt érintő – építőipari kivitelezési tevékenységet, melynek teljesítéséhez nem vesz igénybe további alvállalkozót). Komoly félreértéseket okoz az, hogy a felelős műszaki vezető nem az építtető, hanem a kivitelező megbízottja, és éppen ezért nem az építtető anyagi érdekének érvényesítése érdekében végzi a tevékenységét. Számos esetben előfordul, hogy az építtető fizeti a felelős műszaki vezetőt, mivel összekeverik a műszaki ellenőrrel.

Villamos műszaki ellenőrzés

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet 16§ meghatározza, hogy mely esetekben kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni.

A műszaki ellenőr a beruházó, építtető meghatalmazottja, képviselője az építési folyamatban. Építési műszaki ellenőrt ne azért alkalmazzon, mert muszáj, hanem mert ez az ön érdeke.

  • Már a tervezés során segítségére lehetünk a tervek értelmezésében, a dokumentáció ellenőrzésében.
  • Segíthetünk kiválasztani a megfelelő kivitelezőt.
  • Segíthetünk ellenőrzi hogy a műszaki tartalmat az engedélyezett tervek, a vonatkozó műszaki előírások és a szerződések szerint valósítsák meg.
  • Segíthetünk ellenőrzi a technológiai folyamatok és a teljesítés szakszerűségét.
  • Felmérjük az elvégzett munkát, annak mennyiségét és minőségét.
  • Vigyázunk az építés minőségére, a garanciák teljesülésére, a kifizetésekre, ezeken keresztül az ön pénzére.
  • Képviseljük önt az egyeztetéseken, elszámolásokon.
  • Segíthetünk a határidők betartatásában.
  • Az ön képviseletében építési napló bejegyzéseket teszünk.
hu_HUHungarian
Scroll to Top